• +45 38 14 66 00
    cwm@invest-administration.dk
  • Badstuestræde 20
    1209 København K

Sådan bliver du investor

Carnegie Wealth Management Nordiske Aktier
Fondskode/ISIN: DK0061136058
Kan købes gennem egen netbank - Søg på fondskode/ISIN

Klik for at kopiere ISIN Klik og du vil kunne paste ISIN koden i søgefeltet i din netbank!

Handles i danske kroner (DKK)
Indre værdi (DKK):
Emissionskurs:
Indløsningskurs:
Cirkulerende mængde:

Carnegie Investment Fund Nordic Equity-1A ★★★★★

Morningstar Rating™ (Relativ til kategori)

31-12-2020

Morningstar afkast

Morningstar risiko

Morningstar Rating™

3-år

Høj

Over middel

★★★★★

5-år

Over middel

Over middel

★★★★

10-år

Høj

Over middel

★★★★★

Samlet

Høj

Over middel

★★★★★

Afdelingen Nordiske Aktier

Derfor Carnegie WM Nordiske Aktier

  • Markante investeringsafkast gennem 25 år

  • Carnegie Nordiske Aktier har gennem 25 år leveret et årligt afkast på 12,9.% mod MSCI Nordic på 10,1.% - efter omkostninger

  • Få adgang til Carnegies forvaltning af nordiske aktier

  • Dokumenteret investeringsproces og -strategi

Carnegie Wealth Management Nordiske aktier investerer i børsnoterede aktier i Norden. Afdelingen investerer ud fra en aktiv investeringsfilosofi og 40-50% af afdelingens midler er placeret i small- og midcap aktier, hvor Carnegie som forvaltere har mere end 25 års erfaring med aktieanalyse, forvaltning og aktieudvælgelse.

Vi tror på, at investeringer i mindre selskaber over tid giver gode muligheder for at levere et merafkast. Investeringerne baseres på en fundamental analyse af virksomhedernes indtjening og strategiske niche-position på de globale markeder. Vi fokuserer primært på selskaber med høj kvalitet og strukturel indtjeningsvækst, som er rimeligt værdiansat.

Norden er et attraktivt sted at placere sine penge, fordi den politiske risiko er lav og corporate governance og regulering er høj. Risikospredning opnås let i et relativt lille geografisk område med verdensledende selskaber i lande med højt vidensniveau og know-how.

Carnegie analyserer selskaber i dybden med over 60 analytikere der er 100% dedikeret til det nordiske aktiemarked. Carnegies nordiske aktiestrategi har haft den samme investeringstilgang i over 25 år med den samme ansvarlige porteføljeforvalter siden år 2000.

Læs mere om foreningen

Carnegie Wealth Management Nordiske Aktier

Afdelingen investerer fortrinsvis i nordiske, dvs. danske, norske, svenske og finske aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Markederne skal være beliggende i EU eller EØS eller være medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE).

Top 10 aktiver


Aktiv

Procent

Seneste fondsbørsmeddelelser

Carnegie Wealth Management Nordiske Aktier

Referat - Referat af ordinær generalforsamling...

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management den 17. marts 2020

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er løst og det er nu muligt at beregne indre værdi igen.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdi.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er løst og det er nu muligt at beregne indre værdi igen.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdi.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er løst og det er nu muligt at beregne indre værdi igen.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdi.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er løst og det er nu muligt at beregne indre værdi igen.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdi.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er løst og det er nu muligt at beregne indre værdi igen.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdi.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er løst og det er nu muligt at beregne indre værdi igen.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdi.

Fondsbørsmeddelelse - Prospekt Oktober 2020...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har offentliggjort opdateret prospekt for foreningen.

Fondsbørsmeddelelse - Finanskalender 2021...

Offentliggørelse af Finanskalender 2021.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

Idet der ikke længere er usikkerhed om prisstillelse i markedet, kan der atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

Idet der ikke længere er usikkerhed om prisstillelse i markedet, kan der atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Fejl i indre værdi...

Fejl i indre værdi.

Årsrapport 2019...

Årsrapport 2019.

Referat - Referat af ordinær generalforsamling...

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management den 21. april 2020

Fondsbørsmeddelelse - Forløb af ordinær generalforsamling...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Reduktion af forhøjede tillæg og fradrag...

På grund af en stabilisering af markedet sker der en yderligere reduktion af de forhøjede maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Fondsbørsmeddelelse - Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 21. april 2020, kl. 9.00.

Blanket - Fuldmagt til ordinær generalforsamling...

Fuldmagt til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse - Til ordinær generalforsamling...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tirsdag, den 21. april 2020, kl. 09.00.

Offentliggørelse - Delvis reduktion af forhøjede tillæg og fradrag...

På grund af en delvis stabilisering af markedet sker der en delvis reduktion af de forhøjede maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Fondsbørsmeddelelse - Prospekt Marts 2020...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har offentliggjort opdateret prospekt for foreningen.

Fondsbørsmeddelelse - Årsrapport 2019...

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Invest har den 31. marts 2020 afholdt bestyrelsesmøde.

Yderligere midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag...

På grund af generel usikkerhed og utilstrækkelig likviditet i et uroligt marked grundet COVID-19 sker der en øget midlertidig forhøjelse af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

Idet der ikke længere er usikkerhed om prisstillelse i markedet, kan der atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

Idet der ikke længere er usikkerhed om prisstillelse i markedet, kan der atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

Idet der ikke længere er usikkerhed om prisstillelse i markedet, kan der atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

Idet der ikke længere er usikkerhed om prisstillelse i markedet, kan der atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er nu løst, og der kan atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder hos dataleverandør er det ikke muligt at beregne indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Opdateret prospekt...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har offentliggjort opdateret prospekt for foreningen. Prospektet er opdateret som følge af reduceret investeringsrådgivningssats for Afdeling Nordiske Aktier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er nu løst, og der kan atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder hos dataleverandør er det ikke muligt at beregne indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om ophør af suspension...

De tekniske vanskeligheder er nu løst, og der kan atter beregnes indre værdier.

Fondsbørsmeddelelse - Anmodning om suspension...

På grund af tekniske vanskeligheder hos dataleverandør er det ikke muligt at beregne indre værdier.

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management - optagelse til handel af afdeling...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – optagelse til handel af afdeling.

Finanskalender 2020 for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management...

Bestyrelsen behandler årsrapport 2019, ordinær generalforsamlingen.

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Børsnotering af afdeling Nordiske Aktier...

Afdeling Nordiske Aktier under Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management er optaget til handel med første handelsdag den 18. oktober 2019.

Carnegie Wealth Management - Halvårsrapport 2019...

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management - Halvårsrapport 2019.